Pufók úrnő


Színkör volt a neve a bódénak, nyáron estenden nyitva voltak az ablakok, és a környék népe csoportba verődve hallgatta a nagy fák alatt a csengő színházi muzsikát. Szép világ volt itt.

pufók úrnő

Bizonyára sokan gondolunk meghatottsággal a ligeti arénára, ifjúságunkra, egy elmerült szép szigetre, amely nyomtalanul eltűnt a tengerben. A forradalmár ifjú hírlapírók, akik már Sardou-ra, Dumas-ra és Csiky Gergelyre esküdtek a színjátszás terén, nyaranta Feld színkörében vagy az intézet környékén adtak találkát.

Bárdos kisasszony tarlatánszoknyácskája a gellérthegyi alagúton túl, igen erős mozgalomra adott alkalmat, míg a zömök Németh úr a tenort fújta, hogy a budai kólika a péniszben róla álmodjanak. Fái Flóra kisasszony mint meleg, pufók amorettek kagylóajkáról elgördülő kacagás és rózsaszínű jókedv ugrott a színpadra nagyszerű trikójában, a gimnáziumi ifjúság sápadtan jött elő a második pufók úrnő harmadik fölvonás között a Horváth-kert bokraiból.

Krecsányi ősz hajával ünnepélyesen, finomkodva, megindultan időzött az előcsarnokban, mint egy régi londoni színművész, aki még Anna királynő udvarában játszotta Shakespeare-t. Tehát itt nőtt fel a komolyabb ifjúság hajdanán, akik később Deák Ferenc elveit vallották a politikában, a hírlapírásban szerették a közgazdasági és szociológiai rovatot, az ügyvédi pályán a sommás keresetet, valamint a bankokat, belvárosi kávéházba jártak, és a befolyásos emberek csúnya leányainak udvaroltak.

Egyik-másik a minisztériumba jutott, azóta tán segédfogalmazó lett, mert mindennap feladta a főnöke kabátját. Tótágast álló, bohó francia operettek és burleszk, idegbénítóan ostoba, de víg s ifjúságunkat mulattató komédiák váltották ki a tetszést a padsorokból. Sziklai C. Az udvaron cigarettafüst és narancsillat. A kámeaarcú Feld Irén a szent papnők hosszú pufók úrnő sietett át a tájon.

Epika | Irodalmi Jelen

A dráma most messze költözött, s az esős évszak pufók úrnő előtt nem lehet a Nórá-ban játszani. Az aréna eresze alatt korán májusban elhelyezkedtek a párok, az ifjú hírlapíró urak télire kőszínházba való szerződést ígértek a leánykáknak, akik még csak tegnap lépték át egy házmesterlakás küszöbét, vagy a ligeti fák alól jöttek, hol vizet vagy virágot árultak poros vasárnap estéken, s talán akkor szerettek először.

 • A MÁLNA • ( kötet) | Mikszáth összes műve | Kézikönyvtár
 • Pénisz szellőzés
 • Női fórum, ha nincs merevedés
 • LEV TOLSZTOJ: BÁL UTÁN
 • A pénisz megnagyobbodásának lehetőségei

Báttaszéki szerkesztő szürke cilinderkalapja pontosan felbukkant az esthomályban, mert híres volt arról, hogy a Charley nénjé-t ötvenszer, Goldstein Számi-t hatvanszor és Háromláb kapitány-t olvasatlanul nézte végig a faszínházban. A színház vezetősége kitüntető szívességgel fogadta a nemes barátot, aki tán napközben sem mozdul ki vala a nézőtérről, ha ott dohányozni és sörözni lehet.

És ez volt az ürügy arra, hogy a jókedvű szerkesztő olykor elmulaszt egy-két felvonást az aréna színdarabjaiból, midőn is titkolt szenvedélyeknek, nőknek, hosszadalmas, pezsgős vacsoráknak hódol, holott a színház intézősége még a mai napig is azt hiszi, hogy a szürkecilinderes az előadásoktól volt meghatott és serény.

A MÁLNA • 1885 (36. kötet)

A költőnők nevében Király Gizi költőnő vett részt az előadáson, és nemes metszésű feje antik bánatot fejezett ki a Charley nénjé-nél is. Az ifjú hírlapírói kar ez idő tájt ilyen dolgokkal mulattatta magát. A redakcióban az évszakok változása szerint Küry Klárit vagy a lenge nyári esték vidéki csalogányait volt szokás imádni. Az oxfordi diáknak színes szalagot varrnak a sipkájára, midőn az egyetemre beiratkozik, amely származását, rangját jelöli. A pesti hírlapíró akkor tette le a vizsgát, midőn istenítéletet tartott lapjában a gyönyörű Klári mellett vagy ellen.

Jelvényt kapott, és Béldi doktor megelégedéssel számlálhatta meg hadait a népszínházi forró estéken.

Sokan voltak. Budavárt is bevehettek volna. Az őrcsapat vezére a nagyszerű Ágai Béla volt, aki azóta, hajh, talán színházban sem volt! Istenem, hová lettetek virágkerekek, esők és csaták! Szent rajongások, hitek, vallások. Buddhát pufók úrnő tisztelik Indiában, de Küryt még többen imádják.

A színpadra lép, és mosolya, amely új és varázslatos, meleg vérhullámként áramlik át a nézőtér kopottas foteljei között. A telet fölváltotta a nyár és K. A tótfalusi nyár megtizedelte, hatalmasan megtizedelte a népszínházi falanxot, még Satanello is színt cserélt, pedig már feltette magában, hogy operettet ír a Népszínháznak. Bródy Sándor fiákere gyakran állongott a Politikus Csizmadia előtt, a temesvári társulat hölgyei elszántan itták az ingerlő bólét, hisz a Nemzetiben sem játszott senki.

 1. Mert ahogy Somogy vármegyében legszebb Zala vármegye, Nagymaroson noha különben is csinos község, szelíd gesztenyeerdővel fent a dombon legszebb a visegrádi vár, amint nagy foltot vet csonka árnyéka a Duna vizén.
 2. Alekszandr Szergejevics Puskin: Mesék
 3. A Kopereczky család s főleg néhány szó az előbbi fejezetben szerepelt báró Kopereczky Izrael Izsákról.
 4. Kátya a ház régi barátja volt, nevelőnőnk, ő nevelt fel bennünket; amióta az eszemet tudom, ismertem és szerettem őt; Szonya a húgom.
 5. The Project Gutenberg eBook of Gróf Károlyi Gábor följegyzései (2. kötet) by Károly Eötvös

Nyár volt, szerelem volt, az igazi költő a budai Színkörbe járt Rip van Winklé-t hallgatni, és előadás után félig mámorosán keringtek Lisbeth keringői a fejek körül. És az akácfák mily jószagúak voltak!

 • The Project Gutenberg eBook of A Noszty fiu esete Tóth Marival (1. kötet) by Kálmán Mikszáth
 • Hogyan kell megfelelően gondozni a hímvesszőt
 • Miért függ a pénisz erekció során
 • Vasagyi Mária: Tavasz a Léthé partján
 • Hogyan lehet nagyítani a péniszét károsodás nélkül

Az utcácskák sötétek… A Logodi utcában mandolint pengetett valaki éjfélkor egy sötét ablak mögött. Divat volt: a budai színésznőket ez ablak alá vezetni, és e helyen elmondani nekik, amit ők már úgyis tudtak… A vakmerő Beöthy László még csak egyszerű udvarló de félelmetes szerkesztő az öltözők között, ahol a színházi tűzoltó aszkéta barát nyugalmával tartja kezét a vízcsapon.

pufók úrnő

Miklós Andor, a magyar Pulitzer, Armand név alatt ír lírai verseket, és a szigorú műítészek jövőt jósolnak az ifjú lantosnak. Vajon írt-e azóta verseket? Hát még a fiatal, névtelen hírlapíró urak!

Színésznő szerető nélkül igazán nem lehetett komoly, számba vehető munkása senki a sajtónak. Járvány volt ez? Az asztalfiókban, hol manapság a kölyök pufók úrnő angol nyelvtanát őrzi, színésznők arcképei hevertek.

E nemzedék még jobban értett a színházi intrikához, mint a reportázshoz; Konti operettjeit az első taktustól az utolsóig eldúdolgatni könnyebb volt, mint egy interjút megcsinálni. Mintha csak merő utópia lett volna ebben az időben, hogy már a merevedési tabletták férfiaknak áll a nemzedék, amely a színésznőkért nem rajong, utazótáskájában azonban minden benne van, amit Cambridge-ben és Oxfordban tudnak, a Sorbonne diplomája és költők nagyszerű tehetsége.

A pompás, fiatal újságírók, akik a legtehetségesebb lendülettel egyszerre a világ legjobb újságjait kezdik írni Budapesten, a K. Lehetne korunkat a színésznő alkonyának is nevezni. Tudtommal színésznő miatt31 mostanában már nem szokás verekedni Fodornál.

A kitűnő mester termében senki sem halt meg Fedák nevével ajkán. A kardok pihennek, a tollak dolgoznak. Fodorné Aranka helyett Japánról álmodozik a legfiatalabb nemzedék pedig ez nem igazságos dologahová tanulmányútra kellene menni!

Május volt, a fő- és segédszemélyzet már megtartotta esküvőjét a liget öreg nyárfái alatt, a nagydob pufogása a Stefánia útig is elhallatszott, ahol szerelmesek szívják egymás ajkáról május illatát, a lámpások gyönyörűen ragyogtak a színházban, a szezon korán megkezdődött, a tavasz mint egy ifjú, csinos pufók úrnő leányka bolyongott a színkör tájékán, és a színésznők vesszőkosarait az esti előadáshoz már lovagias ligeti csirkefogók cipelték a lakásukról a színház öltözőjébe.

Csongory kisasszony szobaleányának három hintás tette a szépet. Meglássátok, ebből még baj lesz.

GRÓF KÁROLYI GÁBOR FÖLJEGYZÉSEI

A legények vérben forgó szemmel kapdosták pufók úrnő egymás kezéből a ruháskosarat. Az öreg főrend ezüst fejével gyakran megjelent az első számú páholyban, megdicsérte a színdarabokat, míg a túlsó oldalról a híres Adonisz, szép lovairól és aranyos hintójáról ismert lovag, szegezte tábori látcsövét a színpadi csatamezőre.

A hírlapírók már elhelyezkedtek, és a középső soroknál alattomos nevetése bugyborékolt felfelé a színészhölgyeknek, akik ez estén nem vesznek részt az előadásban. A parókás karnagy hátat fordított a színpadnak, amint a fölvonásközi zenét elvégezte embereivel a Gasparoné-ból játszvána nagybőgős titkon fölhajtott söréből, lövés pénisz belül egy szőke, szemüveges, fiatal zenész már harmadszor olvasott végig egy gyűrött levelet.

Vajon ki küldte a levelet? Örömről volt szó benne vagy boldogtalanságról? Horváth kisasszony megértőleg bólintgatott: — Én se értem az öreg Pufók úrnő, miért játszatja a többi fölvonást? A kirohanást és a görögtüzet kellene négyszer megismételni.

MÁSODIK FEJEZET • A színésznő és a lába

A páholyok elején, hol a pufók úrnő piros színlap, apró, szűz leány kebeléhez32 hasonló narancsok, aranyos pohárban színes virágbokrétával díszített cukorkásdobozok, jó szagú fehér kesztyűk, mintha női karoknak a befelé eső részéből volnának hasznos gyakorlatok az erekcióhoz, a marabu legyező, mint lengő tollbokréta azoknak a férfiaknak temetési lováról, akik nők miatt haltak meg, mindenféle illatok, kifésült, púderrel meghintett női frizurák, az esti világosságban fölhevültnek látszó női arcok, csillogó szemek és friss, fehér blúzok gyűléseztek, egy magas termetű, barna, diószemű, nyírott bajuszú és halovány képű fiatalember lépkedett végig sötét ruhában.

A kalapját kezében tartotta, és a fejével tiszteletteljesen bólintott Klára felé. Klára azonban most mással volt elfoglalva, nem vette észre a köszöntést, mert a színház drámai művésznője működött a deszkákon. A legszerelmesebb színésznő a drámaiak között. Már az iskolában folyton az öreg tanárokkal kacérkodott. Újházinak kezet pufók úrnő, Gált csaknem elnyelte a tekintetével, pedig Gál nem nagyon szerette, mert nem tartotta elég tehetségesnek.

A kereskedelmi iskolából jött az akadémiára. Azok a leányok már a kereskedelmiben elszemtelenkednek. Gyorsírást tudott, és gyorsírással írt leveleket a fiúknak. Szeretlek, szeretlek: ezt írta mindegyiknek, s a gyorsírás jeleit minden fiú ismerte az akadémián. Azt mondták, hogy nem szereti a tiszta fehérneműt.

Most is nagyon gyanús a kisasszony sanzsán harisnyája, hiába utánozza Jászait.

A NOSZTY FIU ESETE TÓTH MARIVAL

Klára igen gyorsan mondta el mindezt, mintha önmagával vitatkozott volna. Majd az ismeretes színházi szuggesztió folytán észrevette a bánatos lovagot, aki imént köszöntötte, s élénken viszonozta köszöntését. Azt hiszem, hogy akit pufók úrnő ismersz, pufók úrnő mi is ismerhetjük. Klára fölemelte hamuszínű tekintetét, és élénk mosoly futott végig arcán, mint a napsugár szalad be az ablakon, midőn a zsalugátert kinyitják.

Nem találok ezen a tényen semmi csodálkoznivalót. De már intett a szemével a múlt ábrándjain merengő, a tegnapi tavasz felhői után tekintgető férfiúnak, aki nyomban fölállott helyéről, és hosszú, szégyenkező léptekkel a páholyba ballagott, mintha folyton azért pirult volna arca, hogy fél fejjel magasabbra nőtt a normális nagyságú embereknél, és hosszúakat lépett, bár tudta, hogy a tánciskolában nem szabad hosszabbat lépni hatvan centiméternél.

A Dráva menti özvegy hatalmasan megrázta a szerkesztő kezét, miközben szokás szerint végigfuttatta a tekintetét a bemutatott mellénygombjain. A vidéki leányok virága. Az én kis kertemben is sok rezeda és mályva volt, mikor leányságomban ábrándoztam.

pufók úrnő

Szilvia oldalvást nézett Rezeda úrra. Mintha a hajszálait vagy a fogait óhajtotta volna megolvasni. Furcsa kis orra csendesen elpirult, és olyan halkan lélegzett, mintha valami rendkívüli esemény lefolyását figyelné, mintha félálomban lesné az álom folytatását. A Rip-ben azt írta rólam, hogy a hangom bánsági pufók úrnő, amelyen aranybúza pufók úrnő — szólalt meg Szilvia halkan, széttagolva a szavakat, mintha maga is erezné a dolgok fontosságát.

Mintha már teljesen elfáradt volna a sok fölösleges beszédtől.

pufók úrnő

Nem érdemes szólni: kinek, minek? Úgysem a szavak számítanak, hanem a tettek. S közben gyermekesen lágy tekintetét, amelyben leginkább egy októberi alkonyat képe rezgett, midőn az ér törpe fűzfák, elhagyott kis hidak és magányos kertek alatt bujdosik kifelé a városból, Szilvia gyöngéden34 emelkedő kebeléről nyakig emelte, hogy a finom, előreálló állból s a nemes, régi angol ladyk nyakához hasonló nyakból annyit láthatott, amennyire kíváncsi volt.

Emlékszem műveire, amelyekben megírta a Suhanc-ról, hogy azt Szalkainé óta senki sem tudta. Tiszainé Ellinger Ilonka a Denevér-ben volt utolérhetetlen, midőn az egész pufók úrnő és satöbbi Margó Zelmáért mennyit rajongott! Uram, én minden művét ismerem.

Midőn még az volt divatban, hogy a színésznők púderozzák a hajukat; fekete harisnya, kivágott lakktopán s fehér alsószoknya, amelyet éjszaka a saját kezükkel mostak hófehérre: ez volt eleganciájuk, amelyet vidéken a színésznőktől közönségesen követelnek.

MÁSODIK FEJEZET • A színésznő és a lába | Krúdy Gyula munkái | Kézikönyvtár

Tiszainé olyan volt, mint egy kis madárfészek, hosszú szárú nyárvégi füvekből gömbölyűre fonva. Pattogó hangot adott a szájával, mire Pufók úrnő a kesztyűjével a vállára ütött. Így szólt Rezeda úr, alattomosan mosolygott, mintha titokban azon nevetett volna, hogy a hölgyek milyen ordináré fráternek hiszik őt ebben a percben, pedig… A szemét véletlenül Fátyol Szilviára fordította, mintha esetleg az ő véleményére is kíváncsi volna.

Az énekesnő kitartó, konok szomorúsággal függesztette rá a tekintetét, mint aki addig akar nézni egy képet, amíg az megelevenedik. Kisasszony, eljön a temetésemre? Rezeda úr valóban teljes megindultsággal fordult a vörösbarna leányhoz, mintha egy nagyon gyöngéd, nagyon kedves, kis boldogtalan emlékéhez nyúlna: egy revolvergolyóhoz vagy egy női arcképhez. Három hetilapom is van.